4 تا سوال فسقلی!...

سلام دوستان گلم  میخواهم 4سوال از شما بپرسم و شما  میتونید با اطلاعات عمومی‌تان به آنها جواببدید. البته طبق نتایج سایت مشاوره آندرسون، 90% افراد به هر چهار سوال غلطجواب می‌دهند. اما بچه‌های کوچک پیش از شروع سن مدرسه، معمولا جواب دو سهسوال را درست می‌گویند. همین نتیجه نشان می‌دهد که این تئوری که "هر چه کسیباهوش‌تر باشد،‌مغزش بیشتر شبیه یک بچه 4 ساله کار می‌کند"، درست است.
  
 
سوال اول: چطور یک زرافه را در یخچال جا می‌دهید؟

 سوال دوم: چطور یک فیل را در یخچال جا می‌دهید؟

 سوال سوم: شیر جنگل، همه حیوانات را به بیشه دعوت کرده تا در کنفرانس جنگل شرکت کنند. همه هستند غیر از یک نفر. کی؟

سوال چهارم: رودخانه‌ای در همان جنگل هست که حتما باید از روی آن رد بشویداما پر از تمساح است. چگونه این مساله را حل می‌کنید؟

 

خوب فکر کنیدسوال!

.

.

.

 

جواب سوال 1: در یخچال را باز می‌کنیم، زرافه را در یخچال می‌گذاریم و بعد، در یخچال را می‌بندیم.
این سوال این مساله را آزمایش می‌کند که آیا شما چیزهای ساده را از راه‌های پیچیده انجام می‌دهید یا نه.

جواب سوال 2: مثل بالایی جواب دادید؟
نه خیر! اول در یخچال را باز می‌کنیم، زرافه را در می‌آوریم، بعد فیل را می‌گذاریم آن تو، بعد در یخچال را می‌بندیم.
این سوال می‌بیند که آیا شما به نتایج کارهای خودتان توجه کافی دارید یا نه.

جواب سوال 3: خب فیل! چون هنوز توی یخچال است.
این سوال حافظه‌تان را محک زد. اگر این سه تا سوال را تا به حال غلط جواب داده‌اید به درست جواب دادن سوال بعدی خیلی امیدوار نباشید.

جواب سوال4: باید شنا کنید. البته خطری ندارد چون همه تمساح‌ها در کنفرانس جنگل هستند.
این سوال می‌خواست ببیند که شما چقدر سریع از اشتباهات‌تان درس می‌گیرید.خوشمزه

  

/ 0 نظر / 6 بازدید