/ 3 نظر / 25 بازدید
لیدی سان

سلام جیگملا خوفید؟؟؟؟؟؟.........ممنون بهم سریدین منم دلم براتون تنگیده بود ولی وبتون باز نمیشه الانم به زور و خراب باز شده ممکنه یه کدی چیزی گذاشته باشین اینجوری شده باشه گفتم بدونین........به نظرم کدها و قالبتونو پاک کنین از اول قالبو بارین...........راستی روژین ژون من با یاهو سازگاری نیدارم خهلیییییییییییی ببخش.........مائده ژون تو بین دوستام افل شدی عسیس.........قربوستون فهلا"...........بازم بیاین.........[ماچ][قلب][ماچ]

لیدی سان

´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´

مریم

چقد جیگره ه ه ه ه ه ه ه ه ه [لبخند] مائده جون به روژین خانوم [قهر] بگو اگر عکس خوشگل از گربم داره توی ادامه ی مطلب بذاره لطفا.خودمم یه نگاه میندازم اگر ازش عکس خوشگلی داشتم براش ایمیل میکنم.[لبخند] [ماچ][قلب]