یه خاطره با حال دیگه!! این یکی کوتاهه!!

یه خانومه که همراه مریض بود اومده بودو گفت که پسرم نمیتونه عمل کنه چون دکترا گفتن پولک داره!!خنده

مامانم بعد از بحثی طولانی فهمید که منظورش از پولک چیه!!! و با همه هم کاراش زدن زیر خنده!!!

حالا میخوام شما حدس بزنین که منظورش از پولک چی بود!!!

/ 4 نظر / 27 بازدید
مائده!

پول کم؟؟ البته فکر نکنم [متفکر] بذار فکر کنم داره فکرم میره به سوی کلماتی که تو اینجا نمی تونم بیانش کنم!!!! بی تربیت!![خنده]

مازیار

والا [خنثی] نیدونم :دی ایشون احتمالا از دوستانه عرب زبان بوده اما در هر صورت خوشا به حال هر دوشون [نیشخند]