بالاخره بعد از مدتها یه دستی به سر و وضع این وبلاگ بی چاره کشیدم!! الهی !!!! وبم خیلی وقت بود که یه شکل بودو تکراری شده بود!! بنده خدا هیچ محبتی از نویسنده هاش نمیگیره!!! ای جانم!! میتونم درکش کنم که تا الان چه حس و حالی داشت!!

بعد از اینکه قالبمو عوض کردم با خوش حالی مامانمو صدا کردم ، اومد تو اتاقم و قالبمو نگاه کرد ، گفتم خوشگل نشده؟؟ زد تو ذوقمو گفت معمولیه!! اخه الان که زمستون نیست اینو گذاشتی!!! خلاصه!! حسابی زد تو ذوقمو رفت بیرون!! عیبی نداره!! خب بنده خدا نظرشو گفت!!

امروز میرم کارنامه سلام رو بگیرم!! فکر کنم قبول شده باشم!! البته مامانم میره بگرتش و منم با مامان بزرگ یا بابا بزرگم با عطیه میریم خبرگانو کارنامه اونجارو میگیریم!! مدرسه نیست کلاسمه!! این جور که معلومه به خاطر کارت امتیازام که بیشتر بوده منو عطی رو میخوان ببرن نمک آبرود.هورا

راستی!! استاد جونم!! ازتووووووووووووون ممنونم!! خیلی زحمت کشیدین!! تازه با نفهمیدنای سارا هم که....!!!چشمک

حالا بی خیال این حرفا!! قالبم چه طوره؟؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

**********************************************************

**********************************************************

اینم از آثار اولیه ی دیوونگی!!