سلام!!!

نزدیک دو هفته هست که نیومدم وب و از آخرین باری که اومد تا الان نه نظر داشتم نه ایمیل!! مائده خانوم بی معرفت هم که نه ایمیل میده نه میاد وب باز خوبه یادش نرفته بهم زنگ بزنه!!!!

من هفته دیگه امتحان تیزهواشان داردم، دارم درس میخونم نمیام شما ها چرا بی معرفت شدین؟؟؟ امروز تولد یکی از استادامونه!! داریم سنگ تموم میذاریم!!! استادمون مرده ولی اکثرمون براش عروسک خریدیم!!! فک کنم وقتی کادو هارو باز کنه و ببینه که عروسکه سکته کنه!!!! (مگه عروسک فقط مال دختراست؟؟) مثلا قراره امتحان بگیره و منم خیلی ریلکس اینجا نشستم و دارم مینوسم!!!

خب!! دیگه باید برم ناهار بخورم و بعدش حاضر شم برم.

خداحافظ تا بعد!!