سلام!!

خوبین!!

خجالتمثلا قرار بود در مورد ولنتاین بنویسم!! ولی واقعا وقت نکردم!!!(بابا خب منم درس دارم، خونه زندگی دارم! باید کهنه بچه بشورم! ظرف بسابم...! (چقدرم من این کارا رو میکنم!)) به جای من استادم آقای معمار کلی در مورد ولنتاین نظر گذاشتن! اگر دوست دارین در مورد ولنتاین بدونین میتونین برین تو نظرات valentine.