سلام سلامبغل

امروزم عکس آوردم اونم عکس از دوقلو ها!!نظر فراموش نشه

البته  همشون در ادامه مطلبنا

چون خودم دوست داشتم دوقلو باشم !!این عکس ها برای فستیوال دوقلو هاست این شما واینم دوقلو،دوقلو

در ادامه مطلب بقیه دو قلو ها رو ببینین..........................................