به نام خداوند جان و خرد                   کزین برتر اندیشه بر نگذرد

خداوند نام و خداوند جای                خداوند روزی ده رهنمای

                    آسمان چه زیباست! چقدر بی کران است! از کوچکترین ستاره اش گرفته تا کهکشان ها بی کرانش! به راستی خالق این همه زیبایی چقدر قدرتمند است! هنگامی که به آسمان می نگرم و غرق در تفکر می شوم و د ربین ستاره های زیبایش شناور، زبانم بند می آید. هر چه بیش تر تفکر میکنم درک این عظمت برایم سخت تر می شود! هر چه بیش تر فکر می کنم،  بیش تر حیران و مدهوش می شوم! به راستی خداوند که آفریننده ی این همه زیباییست ، چقدر خوب توانسته این جهان را با نظم پدید آورد! باور این همه عظمت واقعا برایم سخت است!

        آسمان در شب ها تاریک و د ر روز ها روشن است. این به من می آموزد که اگر امروز در سختی و رنج هستم، فردا در آرامش و رفاه خواهم بود و اگر امروز به خوش گذرانی و خود پرستی میپردازم، فردا باید تاوان کارهایم را بدهم.

        آسمان به من می آموزد که خالقش چقدر زیبا و قادر است! او به من می آموزد زندگی یک چرخه است و خواه نا خواه باید این جهان را ترک کنیم. ستاره ها هم که میلیارد ها سال عمر دارند اما روزی از بین می روند ، اما در مدت کوتاهی که زندگی میکنند ، می درخشند و زیبایند. پس من هم سعی میکنم که مدت کوتاهی که زنده ام با وجود تمام سختی ها و رنج ها ،بدرخشم و حتی اگر نمیتوانم خودم را به بالا کشانم باعث بالا رفتن کسی دیگر باشم، زیرا ستاره ها شاید نتوانند به شب نور بسیاری دهند یا مارا در شب گرم کنند ، اما میتوانند باعث آرامش خیلی ها با شند.

        اما در حقیقت آسمان تنها یک وسیله است برای خداشناسی، و خداوند بزرگ این وسیله را د راختیار ما قرار داده  تا ما در آن تفکر کنیم و راه راست را درپیش بگیریم.

        وقتی به این همه عظمت می نگرم ، دوست دارم به خالق این همه زیبایی بگویم که چقدر دوستش دارم سپاس گذار نعمت های بی پایانش هستم! دوست دارم از خالق این همه زیبایی تشکر کنم که ما را این گونه آفرید و برای شناخت خودش برای ما نشانه هایی فرستاد!

        خداوندی که این همه زیبایی را آفریده پس حتما بنده هایش ر ابسیار دوست داشته! درک این همه زیبایی قلب بزرگی می خواهد که متأسفانه من ندارم. درک آسمان و نعمت های زیبای خداوند لیاقت میخواهد.

        خداوند مهربان بنده هایش را دوست داشته است که این همه نشانه برای شناختش در اختیار ما گذاشته است.

دیده ای نیست نبیند رخ زیبای تو را       

نیست گوشی که همی نشنود آوای تو را