سلام دوستای گلم امروز به افتخار هم کلاسی گلم نگاررررررررر عکس مسی گذاشتم! نه از این مسی ها

اون مسی که بازیکنه !!! چـــون نگار خیلی دوسش داره به قول خودش به افتخارش گذاشتم!!!

 آخی نگار رو دوس دارم دلم نمیاد بهش بگم خر خون چوووون باهوشه!!! نگار خانوم بیا برو تو ادامه مطلب مملو عکس مسیه!!!

دوستان شما هم برید حتی به خاطر نگار عکس این میسیو ببینین!!!!

منتظر نظراتتونم!!خنده