هر کی می خواد بدونه این مطلب یعنی چی؟باید مطلب قبلی رو خونده باشه وگرنه از حرفای روپین!! سر در نمیارین!

باتشکر مدیریت سایت!!! مائده خانم خوشگله)

اسمش جزیره گم شده بود حافظه!!!!

آره خیلی خوش گذشت!!! باهوش اولا که تهرانپارسی ها پارک پلیس رو میشناسن!! دوما خیلی ها که میان اینجا مینظرن از شهر های دیگه ایرانن!! راستی تازه یادم افتاد!! معروف شدیماااااااااا!!!!

وقتی رفتم تو آمار وب از لهستان و ایجور کشورا هم اومده بودن!!!

نتیجه گیری: خیلی ها پارک پلیس رو نمیشناسن!!! شیر فهم شد!!

حالا بریم سراغ دیروز!!! الان کلم کبوده!! این قدر که درخت مرخت خورده توکلم!!!!

پاهام هم همین طور آخه هرچی قورباقه ( هیچ وقت یاد نگرفتم قورباقه رو چه جوری مینویسن!!) و ملخ و این جک و جونورا بود افتادن رو پامون!!!

چش و چالم هم که داغونه!! چند بار مار نیشمون زد!!!

خدا رو شکر تو فیلمه آب نبود وگرنه وقتی از اونجا میومدیم بیرون میگفتن اون بچه رو نگا از ترس تو خودش کار خرابی کرده!!!!

یه مدت بود نیومده بودم وب! چقد نظر داشتیم!!! ١ ساعت طول کشید که بخونمشون!!!

از همتون که اومدین خیلی خیلی ممنون!!!

قدم رو چشممون و این جور چیزا گذاشتین!!! ( من تعارف زیاد بلد نیستم!! به کوچکواری خودتون ببخشید!!! )

لیدی سان!!!!!! اگه دستم بهت برسه!!!!

خدا رو شکر کن که تو ... زندگی میکنی وگر نه...!!!

شوخی کردم!!! من دخمل خوب و آرومی ام!!!

گرگ هم .... هست!!!!

جا خالی ها رو خودت باید پر کنی!!ماچ

زیاد نخوشحالید بوس واسه لیدی ژژژوووووووووووونمه!!!