خب چیز خاصی واسه گفتن نیست... گفتنی ها رو نرگســ گفت...

نرگس مدت هاست که بهترین دوست من و ماعــده هست... 

دوست داشتم این وبلاگ واسه بهترین دوست ها بمونه به خاطر همین بعد از مدتـــــــــــها تونستم نرگس رو راضی کنم تا به جمع کوشولو ی من و ماعده بپیونده!

نرگســ ــ ــی خوش اومدی... :)