انقد نمینویسی که دلت تنگه نوشتن میشه بعد در لحظه خب چی بنویسی؟! پس به همون خط خطی ادامه میدیم.! بعدشم فک کنم دیگه وروجک نیستیم هستیم؟!

خلاصه عیدم میشه گفت مشقایی که مونده و یه کیبورد خسته :))

بلاخره تو عید باید یه سری به اینجام میزدم دیگه!

ماعده!