یه وقتایی عصبیت میکنه چیزایی که هیچ دلیلی نمیبینی عصبانی شی براش

عصبانی که نع ما بهش میگیم نروِس

یه چیز کوچیکی که تمام روز در ذهنت میچرخه و یک لحظه هم کنار نمیره

مث یه سر درده

حتی بعضی وقتا هم به سردرد تبدیل میشه

یه سردردی که باید  آرومش کنی

فقط راهشو باید خودت پیدا کنی

خواه "تزریقی" یا  مسکن

خلاصه هر کی یه جوری آروم میشه

و من شاید با نوشتن ...

چیزی که مهمه اینه که سردرد چیره نمیشه به تو

اینکه سردرد موندگار نیست

اما اون لحظه یه دنیاس که قدر سلامتیتو میدونی

قدر  عادی بودن

یه لحظه ی بی استرس

_مائده_