کوروش، نخواب...

کوروش نخواب! نخواب که ایرانت داره از بین میره! بنیادی که نهادی داره از هم میپاچه!

کوروش نخواب که جوون های وطنت رو میکشن به جرم اینکه تفکر شون با تفکر دولت متفاوته، نخواب که نوابغ کشورت رو ترور  میکنن و میندازن گردن بیگانگان.

نخواب کوروش که کشورت داره از بین میره، داره تنها میشه! همه بهش پشت میکنن! همون کشوری که روزی ناجی تمامی کشور های جهان بود حالا داره نابود میشه! تاریخ دوباره داره تکرار میشه! 

همون کشوری که آزاد بود، همون کشوری که همه حق انتخاب داشتند، زن و مرد و پیر و جوون یکسان بودند! همون کشوری که ابر قدرت جهان بود الان دیگه نیست!

کوروش نخواب که اگر بخوابی وطنت نابود میشه... نابود.....................