سلام!!!!

چند روز پیش از خواب بیدار شدم و خونه از روزای دیگه خیلی سرد تر بود!!!

رفتم تو آشپز خونه! قندیل بستم! مامانم گفت بیرون رو نگاه کن!! برف داره میاد!!!

من باور نکردم!!! رفتم پشت پنجره!! دیدم بلــــــــــــــــــــــــه!!! داره برف میاد!!!!!!!!!!!!!!

سالای پیش تو چله ی زمستون هم برف نمیومد امسال تو وسط پاییز برف اومده بود!!!

فکر کردم تو خواب و بیداری بارون رو درشت تر میبینم!!!!

گفتم که پاییز بلخره اومد و ا مید وارم که زود نره همین بود!! به من آرزو کردن نیومده!!!

رفتم پایین منتظر سرویس...

سرویس اومد دیدم روش برف نشسته بوووووووود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

اول ماشین رو نشناختم بعد دیدم که خودشه!!! اخه هوا تاریکه اون موقع و من نمیتونم ماشین ها رو تشخیص بدم مجبورم پلاک نگاه کنم!!!!

تو راه رفتن دیدم لویزان چه قدر قشنگ شده!!! یه لایه برف روش نشسته بود!!! اون پارک جنگلی بی آب و علف حالا خوشگل شده بود!!

گفتم اینجا این جوری برف نشسته پس مدرسه (اختیاریه) چه خبرهههههههه!!!

پیش بینیم درست بود!!! اونجا برف نشسته بود!!!!!!!! هوا یخ یخ!!!!

زود رفتم تو کلاس!! صبح امتحان ریاضی نیم ترم داشتیم که به قول معلم دینیمون من گلاب پاشیدم رو برگه!! دیروز هم(پنجشنبه) تو مدرسه المپیاد فیزیک داشتیم استاده داشت حرف میزد و گفت که اگر بدون استرس برین سر  امتحان و به امتحان گند بزنین ارزشش بیشتره تا با استرس برین!! و منم گفتم پس امتحان ریاضی من خیـــــــلی ارزش داره!!! از خنده قرمز شده بود!!!!

امتحان ریاضی رو که واقعا گلاب پاشیدم بهش!!! داشتم روانی میشدم!! تا حالا وقت کم نیاورده بودم!! خدایی نیم ساعت واسه یه امتحان ریاضی سخت کم بود!!!

بگذریم ! خیلی عصابم خورد بود ولی گفتم به جهنم ! حالا که شده! منم با عصاب خوردی غیر از اینکه بقیه روزم رو از دست میدم کار دیگه ای نکردم!! سعی کردم بیخیال باشم!!

زنگ تفریح شد و بچه ها گیر دادن بریم برف بازی!! منم که بدم نمیومد از اون حال و هوا درام باهاشون رفتم!!! هممون شده بودم آدم برفی! از بس رو هم برف انداختیم!!!

گلناز نامرد برف مینداخت تو یقه هامون!!!!

یخ زدیم و رفتم بالا!! حالم بهتر شده بود و بیخیال ریاضی گلاب پاشیده شده بودم!!!!

هوا به شدت سرد بود!! واقعا احساس زمستون به آدم دست میداد!! و اگر کسی تاریخ رو نمیدونست عمرا باور میکرد که الان پاییزه!!!

همه جا قشنگ بود!! برف نشسته رو درختا!! عالیــــــــــــــــــ بود!!!

تا فردا صبحش همچنان برف میومد...

صبح داشت برف میومد...

سرویس 5 دقیقه دیر اومد...

منم خوشحال که مدرسه تعطیله!!!

آیفون رو زدم گفتم به مامانم بزن اخبار ببین تعطیله یا نه!!!

مامانم عصبانی شد چرا صبح زنگ میزنی! طبقه های دیگه رو هم بیدار میکنی!!

اخه آیفون ما نمیدونم چشه...!! اگر در باز باشه صدا تو راهرو میپیچه!!!

منم دیگه به این حرفا عادت کردم و چیزی نگفتم و بیخیال!!! :دی

و چند دقیقه بعد در نهایت ضد حال دیدم سرویس اومده دنبالم!!!

آخه اینم شد شانس!!؟!؟!؟ روزی که برف تا کمره و دو تا امتحان هم داری(عربی و شیمی) باید بری مدرسه!!!!

تو سرویس طبق معمول اخبار روشن بود و روی نرو!!!

هر 4 تامون سوار شده بودیم..

که اخبار ساعت 6:30 گفت مدارس منطقه 1 تا 5 تعطیله!! ما گفتیم االان میگه دبیرستان هم تعطیله دیدیم نههههههههه!!! دبستانو راهنمایی!!! :(

گفتیم اونا چلاقن!! رو ویلچر میشینن میفتن رو برف میمیرن!!! اونوقت ما ادم آهنی ایم تو برف نه سردمون میشه نه میفتیم!!!

 

نمیدونم چرا 4 و 5 رو هم تعطیل کردن!!! منطقه 4 که خونه ما باشه برف نشسته بود!!! فقط میبارید!!!

در کل وزیر آموزش پرورش علاقه وافری به تعطیل کردن داره!!!

عصابم خورد میشه که کسی به علم اهمیت نمیده!!!

خیابونا یخبندون نبود که 5 منطقه رو تعطیل کنن!!!!!!!!!!! تازه ظهرش هم همه برف ها آب شده بودو اثری از برف نبود!!!!!

ولی این دوسه روزی که برف اومد خیلی حال داد!!!! هوای قشنگی بود!!! خیلی وقت بود یخ زدن رو تجربه نکرده بودم!! :دی

چهار شنبه هم که المپیاد داشتم و از مدرسه یه راست رفتم فاطمی و اونجا دوساعت نشستم مجبور شدیم از میدون تا مدرسه ای که توش کلاسا برگزار میشه رو پیاده بریم!!!

سارا رو فحش دادم که چرا اون روز نیومده بود کلاس و من مجبور بودم با 3 تا پسرو یه مرد برم فاطمی!!!!!

چقدر تند راه میرفتن!!! بهشون نمیرسیدم و یخ زده بودم !!!!! وقتی داشت گرمم میشد،ینی بدنم به اون دما عادت میکرد رسیدیم مدرسه!!!!

دوست داشتم اون لحظه سارا رو خفهههههههه کنم!!!!!

کلاس خوب بود ولی از شدت سر درد و گشنگی اخر کلاس چیزی نمیفهمیدم و جواب هارو چرتو پرت میدادم!!!

آخه از 12:30 که تو مدرسه ناهار خوردم تا 8:30 که کلاس المپیاد بود چیزی نخورده بودم!!!!!!!

سابقه نداشت 8 ساعت چیزی نخورم!!!!!

خلاصه رسیدم و خونه و قش کردم!!!!

الان برفا آب شده ولی بیرون خیلی سرده!!! ولی هوای قشنگیه! هرچی هست بهتر از چهل و خورده ای درجه تو تابستونه!!!