از کلمه ی کلیشه ای بهترین دوست و صمیمی ترین دوست میگذرم و میگم اونی که ازش کلی چیز های قشنگ یاد گرفتم که همیشه توی قلبم نگهشون میدارم..مثل دوستی..من دوست های زیادی دارم و آدمیم که با همه زود گرم میگیرم اما دوستی همون کلمه ی ساده ای نیست که به زبون میاریم و خیلی قشنگتره وقتی یه دوست میتونه باعث شه لبخند بزنی تا یه روز سیاهت رنگ بگیره

و هزار تا معنی قشنگ که الان یه حس خوبی بهم میده وقتی به روژین نسبتشون میدم و تو کلماتم جا نمیگیره

برای همینه که برام خیلی عزیزه

و پس ساده مینویسم اما ساده اش نگیرید

همی ی اینها بهونه ای میشه تا بگم

روژین

خیـــــلی دوست دارم ، تولدت مبارک