شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

سلام به همگی!!!

وبمون یه ساله شد!!!! مائده یادش نبود ولی من که یادم بود!!!!

یه سال چقدر دیر گذشت!! انگار دو سه ساله که این وبو داریم! چون تو این یه سال اتفاقات خوب بد زیادی افتاد! خوباش زود گذشت و بدهاش هنوز اثرش هست!!

این قالب هم به مناسبت یک سالگی وبمونه!! اون بچه ای که تو گل خوابیده هم منم هم وبمون چون تولد منم چند روز دیگه هست!!!!

همه به جشن تولد وبلاگمون دعوتین و تا دلتون بخواد میتونین اینجا خوش بگذرونین!!! ماه رمضون هم که دیروز تموم شد و امروز هم عیده هم تولد پس حسابی شادی کنین و بخورین و برقصین!!!!

یواش یواش تولد داره شروع میشه و بچه ها دارن از راه میرسن!!!!

نرگس ، عطیه، سارا(در غیبت)، خورشید جاودان!! جای دبورا خالیه امسال!!!

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

خــــشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےــب!! حالا که همگی رسیدین بزارین موزیک رو شروع کنیم!!!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

خب گروه موسیقی هم که از راه رسید!!!!balloons.gif

بیاین وسط دیگه!! هر کی اینجا نرقصه (نرقسه) باید بره بیرون!!! یا میرقصین یا دست میزنین یا آواز میخونین!! آفرین! قر بدههههههه!!!!

خوبه!! بزنو برقصیه!!!!!!!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے*

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

خب بچه ها!! حالا منو مائده باید کیـــــــــballoons.gifـــــــــــــــــــfest33.gifــــــــــــــــــballoons.gifـــــــــکمونو ببریم!!!!!

مائده !! یک                دو                  سه

فوووووووو!!!! شمعا خاموش شد!!!!!!!

دستتو بده من مائده تا کیک رو ببریم!! به اندازه همه کیک هست!!!!ا

اینم از کیکا!! هر کی یه تیکه اگرم خواستین دو تیکه بردارین!!!

(نرگس جان اگه کیکا یه کم شبیه کیک تولد توست دیگه ببخشید!! کم بود کیک بود!!!)

اینم یک عالمه خوراکی!!

بچه هارو ببین!! چه جوری دارن میخورن!!!

balloons.gif

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

 

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے **  شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے  

این یکی رو!! تو فنجون قایم شده!!!!

 **

حالا نوبت سنتور زدن منه!!!!!!!

خوب میزنم؟؟؟؟ لذت بردین از صداش؟

بچه ها بیاین وسط با هم برقصیم!!! مائدههههه!! کجا رفتی!!!

            

 شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

خب!!!

دیگه یواش یواش داره مهمونی تموم میشه!!! البته اگه بخواین میتونین بیشتر بمونین!!!

بهتون خوش گذشت؟؟؟

اگرم خوش نگذشته باشه دیگه شرمنده کاری نمیتونم بکنم!!!!

تقریبا 20 روز دیگه دوباره همدیگه رو میبینیم!! اون موقع مهمونی مفصل تری میگیرم!!!!!!

تا بعد خدا نگهدارتون باشه!!!!

بخندیــــــــ شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے ــــــــــــن!!!