امشب شق القمر اتفاق میوفته!! از دستش ندین چون بار بعدی که قراره اتفاق بیوفته 1200 سال دیگست!! هیچ کدومتون دیگه نمیتونین ببینین! البته من میتونم!! ایشالا شما هم بتونین!!

میدونین چیه؟ نمیدونین؟ قرار شده کپی پیست نکنیم دیگه!!

امشب(5شهریور) ساعت 12:30 مریخ به نزدیک ترین فاصله زمین و به بالا ترین درجه درخشش میرسه و ما میتونینم اونو ببینیم و انگار که دوتا ماه تو آسمونه در حالیکه یکیش مریخه اون یکیش ماه!!

یه چیز دیگه!! با خوندن وبلاگ خورشید جاودان فهمیدم که اونجا هم مث اینجا بارونی بوده و اینا!!!