مشکل اینه که من منتظرم تا تغییرات بیان و این روز های من که همه شبیه هم اند رو رنگی کنن اما نه...من باید خودم شروع کنم ..خودم....از همینجا شروع میکنیم ... قرار شده من بیشتر مطلب بنویسم و روژین کامنت ها و لینک ها و بخش ارتباطات !! ... الان هم قالب رو عوض میکنیم ...اسم بلاگ هم تکراری شده و کلن میخواهم عوض کنیم بعد بلاگ میرسیم به زندگی من باید این روزهای خسته کننده که همش تو خونه ام را تموم کنم! :دی

پ.ن: امروز با روژین میرم پارک هوا بخوره به کلم... فکرم باز شه باید همه چیو عوض کنم...