آهنگ گوش میدم هم زمان یه میوه تو دهنم ه با آهنگم دارم میخونم!!! بلاگ آپدیت میکنم . چت میکنم . به چیزهای خوب خوب فکر میکنم... خلاصه همه را دارم هم زمان انجام میدم این کارهای هر روزمه از روز مرگی خسته شدم دلم برای هیجان ها تنگ شده از اونور یادم میادروز مرگی بهتر از اتفاقات ه بده پس باید بهتون بگم که فعلا دارم روز های تکراری رو پشت سر هم میزارم باید یه فکر اساسی کنم خودمو عوض کنم!

پ.ن:کشو ی گوشی من هم فاتحه اش خونده شد و دنبال گوشیم . گوشی تاچ و با دوربین خوب کمکم کنید اگه مارکی میشناسید!