بعضی وقت هاست که یادم میوفته و همه چیز و میبینم چه قدر عقب بودم بعضی وقتا دلم برای سجادم و چادرم تنگ میشه دلم برای یه دل سیر گریه کردن تنگ میشه دلم تنگ میشه که خدا خدا کنم و اون موقع است که از خودم خجالت میکشم کاشکی بعضی وقت ها نبود کاشکی

یادم میاد برای یه کار گروهی گفته بودن باید مقدمه اولش داشته باشه دوستمم این جمله رو گذاشته بود؛ خدایا داده هایت نعمت، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است... هیچ وقت اون موقع نفهمیدیم داریم چی میگیم یعنی نخواستیم بدونیم تو مسابقه هم اول نشدیم چون حتی ما یه دقه نشستیم به مقدمه فکر کنیم...

حالا خوب میفهمم نعمت و حکمت و امتحان رو ...

پ.ن:خیلی وقته یه چیزی رو ازم خدا گرفته من حکمتشو نمیفهمم... آخه چرا خدا..من و علامت سوال هام اینجا فقط میگم چرا؟؟؟؟