این چند پست آخر رو مائده برام ایمیل کرده. منم بهترین هاشو براتون گذاشتم تو وب.

تشکر لازم نیست!! کاری نداشت یه کپی پیست ساده بود!!

حتما بخونیدشون من که خیلی لذت بردم!!