دیدم خیلی وقتهوب خسته شده نه کسی میاد نه کسی میره گفتم این دفعه نه خاطره نه تعریف یه تفریح کوچولو اسمتو به ژاپنی یاد بگیر.. :-)
اسم شما به ژاپنی چه می‌شود؟
A-ka
B-tu
C-mi
D-te
......E-ku
F-lu
G-ji
H-ri
I-ki
J-zu
K-me
L-ta
M-rin
N-to
O-mo
P-no
Q-ke
R-shi
S-ari
T-s
U-do
V-ru
W-mei
X-na
Y-fu
Z-zi
 

تو نظر ها اسمتونو بگین یه کم بخندیم دور هم!! :))