شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

تولده مائده جونمــــــــه!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےfest30.gif

این پست هم تلافیه هم تبریک!!!تلافی برای پست قبلی!! و تبریک برای تولد مائـــــده جونم!!!!!

فردا (26 تیر) مائـــــــــــــــــشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےــــــــده جونم به دنیا میاد!!! منم دو ماه و2 روز بعدش به دنیا میام!!!!!(27 شهریور)

دیروز بهش گفتم که چه کادویی برات بگیرم اونم از پشت چت داشت کبودم میکرد!! ولی پیش خودمون باشه!!! یه چیزی واسش میگیرم!!!!

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

همه دعوتین!!!

به شرطی که خوب بزنین و برقسین!!!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

الان گروه ارکسمون هم میرسه!!!

خب!!! اومد!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

حالا یه آهنگ بزارین!!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

حالا بیاااااااا وســـــــــــــــــشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےــــــــــــــــــطشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے آفــــــ00000442.gifـــرین!!! خوشحال باشین !!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے دست بزنین!!!!dance.gif

ایول!! تولد مائـــــــــــــــــfest09.gifــــــــــده جونمه هااااا!! هر کی نرقسه باید بره بیرون!!!!!

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےdance.gifشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

خب!!! حالا باید نی نی کوچولومون شمع هارو فوت کنه!!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے اینم از مائده که داره شــــــــــشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےـــــمع هارو فوت میکنه!!!!!!!!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

کیک به اندازه همه داریــــم!!!!!!!!!!  fest33.gif

کیکا رو خوردین؟؟؟؟؟ بهتــــــــــشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےـــــــــون چسبید؟؟؟ خوشمزه بود؟؟شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

خـــــب!!! خالا موقع کــــــــــشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےـــــــــادو هاست!! فقط چون مائده رو کادو حساسه ، اگه میخواین کتک نخــــــــــشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےــــــــــورین، کادو هارو بدین من تا خودم بهش بدم!!!fest09.gif

اول از کادوی خــــــــــــfest09.gifــــــــــودم شروع میکنیمfest30.gif!!!!!!     dan1.gif

به نظرتون توش چیه؟؟؟؟

خب حالا کادوی مامانو باباش و داداشش!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومےشِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

کس دیگه ای نبود که کادو بده؟؟؟ نترسین اگه زدتون بامن!!!!

خب!! حالا یه چیز بخــــــــــــــــــشِکـْـلـَکْ هآے خآنومےــــــــــــــوریم و بعد بریم خونه هامون!!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے        شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے           شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے                شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے اینا هم چند تا از بچه ها هستن !! که حسابی دارن کیف میکنن!!!!!!!

اینم منو مائده!!! شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

دیگه وقت خدافظیه!!!!شِکـْـلـَکْ هآے خآنومے

 باید بریم!!!!!!!!!!!!!! بای بای!!

(خدایی خشگل شداااا!! تا حالا پستمو این جوری خوشگل نکرده بودم!! عشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقه دیگه!!! کاریش نمیشه کرد!!!)