یه دفعه دیدم دارن همه تبریک میگن جلو روژی خم و راست میشن فهمیدم یه خبریه از اونجایی که رژین دسته گل آب نمیده و اونی که دسته گل آب میده منم فهمیدم روژین باز گل کاشته!!!!!

ایتن درو اون در فهمیدم بله

تیزهووووشان قبل شده

حالا اومدم از این تیریبونم بهش تبریک بگم

میدونم که واقعا حقشه

با اینکه از من کوچیکتره !! اما همیشه میگم خیلی عاقل تره ! خب نباید از حق گذشت هم عاقل هم با هوش مثل من احساساتی عمل نمیکنه

روژیین جونم از اینکه بهترین دوستمی افتخار میکنم

تبریک میگم عاشقتمقلب