سلام

خوبین؟؟؟

منم خوبم!!!

یه مدته که نمیام وب. واسه مدرسه و کلاسام. ولی این دلیل بر این نمیشه که نظرا کن شن!!!!

میخواستم ببینم که کسی آهنگ گنجشکک اشی مشی رو داره که خوانندش فریدون یا پری زنگنه باشه؟؟؟

تو شهریور کنسرت داریم و استادم ازم خواسته که این آهنگو واسش دانلود کنم - و از این رو که اینترنت من کم سرعته نمیشه! اکثر آهنگاهم که فیلتره - دیگه فرض کنین با فیلتر شکن چه سرعت زیبایی داره!!!

اگه کسی داره- ممنون میشم که برام ایمیل کنین!!!