به سادگی و  همان اندازه شیرینی  چهره ی بچه ها فکر کنید...حتی برای یک لحظه

چه قدر معصوم ...بدون این که چیزی از دنیای ما بدونن...

اصلا دیگه نیازی نیست بگم تو دنیاشون چی هست و چی نیست

همه خوب میدونیم...

دنیای قشنگ اونا...

حالا که به خودمون میایم یادمون میاد که یه روزی ما یکی از اون کوچولو ها بودیم...

پـــــــــاک بودیم

اما ما هم اومدیم تو این بازی...

تنها چیزی که میتونم بگم :

"حیـــــــــــــــــــــــــــف"

و بعدشم یه '' آه''