مثل اینکه کسی نتونست جواب دو تا پست قبلمو بده...!!

الان میگم!!!

اولیش: مرده مجازات داره ولی نه آنچنان...! ولی اگه زنه این کارو میکرد مجازاتش ادام بود!!!!!!!!!!!ناراحت

دومیش: به جای پلاکت گفته پولک!!قهقهه